Επιδιορθώσεις - Επισκευές Χαλιών & Μοκετών

1. Επιδιορθώσεις
2. Αλλαγή κρόσσια μηχανής
3. Αλλαγή κρόσσια σε χειροποίητα
4. Ρέλια
5. Κοψίματα μοκετών
6. Θερμοκολλήσεις

 

Επισκευές - Κρόσια τύπου χειρός