Επιδιορθώσεις χαλιών & μοκετών

1. Επιδιορθώσεις χαλιών
2. Αλλαγή κρόσσια μηχανής
3. Αλλαγή κρόσσια σε χειροποίητα
4. Ρέλια
5. Κοψίματα μοκετών
6. Θερμοκολλήσεις

 

Επιδιορθώσεις χαλιών - Κρόσια τύπου χειρός